Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk annak, hogy érdeklődést mutattak vállalkozásunk iránt. Az mmb media Hungary kft. kezelése szempontjából különösen fontos az adatvédelem. Az mmb media Hungary kft. internetes oldalainak használata. a személyes adatok megjelölése nélkül lehetséges; azonban, ha egy adatalany speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni honlapunkon keresztül, szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen feldolgozásra nincs törvényi alap, akkor általában az érintett adta meg a hozzájárulást.

A személyes adatok, például az érintett nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának feldolgozása mindig összhangban van az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelmi előírásokkal összhangban. az mmb media Hungary kft. -re vonatkozó szabályok. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az összegyűjtött, felhasználott és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Továbbá az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat révén tájékoztatják azokról a jogairól, amelyekre jogosultak.

Vezérlőként azmmb media Hungary kft. számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre az ezen weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internet alapú adatátvitel azonban elvileg biztonsági résekkel járhat, így az abszolút védelem nem garantált. Emiatt minden adatalany szabadon továbbíthatja személyes adatait alternatív eszközökkel, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

Az mmb media Hungary kft. adatvédelmi nyilatkozata. az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a lakosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg szeretnénk magyarázni az alkalmazott terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ. Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy olyan azonosítóra hivatkozva, mint például egy név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, fiziológiai, fizikai, fiziológiai, e természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Adatkezelő

  Az érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás minden olyan művelet vagy művelet, amely személyes adatokon vagy személyes adatok halmazain történik, akár automatizált eszközökkel, akár gyűjtéssel, rögzítéssel, szervezéssel, strukturálással, tárolással, adaptálással vagy átalakítással, visszakereséssel, konzultációval, felhasználással, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése, annak érdekében, hogy a jövőben korlátozzák azok feldolgozását.

 • e) Profilozás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok használatával kapcsolatos személyes adatok felhasználását jelenti, különös tekintettel a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére. , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Pseudonimitás

  Az álnevezés a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok már nem adhatók meg egy adott adatalanynak további információk felhasználása nélkül, feltéve, hogy az ilyen kiegészítő információkat külön tartják, és technikai és szervezeti intézkedések hatálya alá tartoznak, hogy biztosítsák a szükséges adatokat. hogy a személyes adatokat nem azonosítják egy azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 • g) A feldolgozásért felelős vezérlő vagy vezérlő

  Az adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésre vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós vagy tagállami jog határozhatja meg.

 • h) Processzor

  A feldolgozó egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely a személyes adatokat az adatkezelő nevében dolgozza fel.

 • i) Címzett

  A címzett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat közzé teszik, akár harmadik fél, akár nem. Azonban az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jognak megfelelően egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők kedvezményezetteknek; ezen adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak a feldolgozás céljai szerint.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, a feldolgozó és a személy, aki az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok feldolgozására.

 • k) beleegyezés

  Az érintett hozzájárulása minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű adat az érintett kívánságaira, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen jóváhagyó intézkedéssel egyetért azzal, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák. .

2. A vezérlő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések értelmében az adatkezelő:

mmb media Hungary kft.

1149 Budapest

Mogyoródi Út 34-40

Telefon: +36 1 785 57 75

E-mail: i@xtremebluemedia.com

Honlap: mmb-media.hu

3. Cookie-k

Az mmb media Hungary kft. internetes oldalai. használja a cookie-kat. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket számítógépes rendszerben tárolnak egy internetböngésző segítségével.

Számos internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie ID-t. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők az adott internetböngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a látogatott internetes oldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyes böngészők böngészőit más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy egyedi internetböngésző az egyedi cookie-azonosító segítségével felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával az mmb media Hungary kft. felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthat a weboldal felhasználóinak, amelyek a cookie-beállítások nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a fent említettek szerint felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy a felhasználók könnyebben használhassák honlapunkat. A cookie-kat használó webhely-felhasználónak pl. Nem kell minden alkalommal hozzáférési adatot megadnia, amikor a webhelyet elérik, mert ezt a weboldal átveszi, és így a cookie-t a felhasználó számítógépes rendszerén tárolja. Egy másik példa a bevásárlókosár cookie-je az online boltban. Az online áruház emlékszik azokra a cikkekre, amelyeket az ügyfél a virtuális bevásárlókosárba sütött.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor törölhetők egy internetböngésző vagy más szoftver segítségével. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az adatalany deaktiválja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, nem minden webhely funkciója teljesen használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

Az mmb media Hungary kft. honlapja. összegyűjti az általános adatokat és információkat, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a webhelyet. Ez az általános adat és információ a kiszolgáló naplófájljaiban tárolódik. Az összegyűjtött lehet (1) a böngésző típusai és a használt verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a webhely, ahonnan a hozzáférési rendszer eléri a honlapunkat (ún. (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és (8) bármilyen más hasonló adat és információ, amelyet az informatikai rendszereink elleni támadások esetén lehet használni.

Ezen általános adatok és információk használatakor az mmb media Hungary kft. nem von le következtetéseket az érintettre vonatkozóan. Inkább ez az információ szükséges ahhoz, hogy (1) honlapunk tartalmát helyesen szállítsuk, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsuk információs technológiai rendszereink és webhelytechnológiánk hosszú távú életképességét és (4) a bűnüldöző hatóságoknak biztosítani kell a bűnvádi eljáráshoz szükséges információkat a számítógépes támadás esetén. Ezért az mmb media Hungary kft. a névtelenül összegyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemzi, azzal a céllal, hogy növeljék vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális védelmét. A szerver naplófájlok névtelen adatai az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tárolódnak.

5. Feliratkozás hírlevelünkre

A mmb media Hungary kft. honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy előfizessenek vállalati hírlevelünkre. Az erre a célra használt bemeneti maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatok kerülnek továbbításra, valamint a hírlevél megrendelése a vezérlőtől.

mmb media Hungary kft. rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról szóló hírlevél segítségével. A vállalati hírlevelet csak az érintett érheti el, ha (1) az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel és (2) a hírlevél-szállításra vonatkozó adatrekordokkal. A kettős opt-in eljárás során az e-mail címre küldött visszaigazoló e-mailt az adatkezelő által első ízben regisztrált e-mail címre küldenek hírlevélre. Ezt a megerősítő e-mailt arra használják fel, hogy bizonyítsák, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az érintett, jogosult-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre való regisztráció során az internetszolgáltató által kijelölt és az adatszolgáltató által a regisztráció során használt számítógépes rendszer IP-címét is tároljuk, valamint a regisztráció dátumát és időpontját.Ezeknek az adatoknak az összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy megértsük az adatalany e-mail címének (lehetséges) visszaélését egy későbbi időpontban, és ezáltal az adatkezelő jogi védelmének célja.

A hírlevél regisztrációja során összegyűjtött személyes adatok csak a hírlevél elküldésére szolgálnak. Ezenkívül a hírlevél előfizetőit e-mailben értesíthetjük, amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás vagy a szóban forgó regisztrálás működéséhez szükséges, mivel ez a helyzet a hírlevélre vonatkozó módosítások esetén, vagy technikai körülmények változása esetén. A hírlevél-szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják. A hírlevél előfizetését az érintett bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolására vonatkozó beleegyezés, amelyet az érintett a hírlevél szállítására adott, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása céljából minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link. A hírlevélről bármikor leiratkozhat közvetlenül a vezérlő honlapján, vagy más módon közölheti ezt a szabályozóval.

6. Hírlevél-követés

Az mmb media Hungary kft. hírlevele. úgynevezett követési képpontokat tartalmaz. A nyomkövetési pixel olyan miniatűr grafika, amely ilyen e-mailekbe ágyazva van, amelyet HTML formátumban küldünk a naplófájlok rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövetési pixel alapján az mmb media Hungary kft. láthatja, hogy az érintett egy e-mailt nyitott-e meg, és mikor nyitotta meg az e-mailt, és hogy az e-mailben milyen linkeket hívtak fel az érintettek.

A hírlevélben található nyomkövető pixelekben gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél szállítását, valamint a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban igazítsa az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős opt-in eljárás keretében kiadott különálló nyilatkozatot. A visszavonást követően ezeket a személyes adatokat a vezérlő törli. Az mmb media Hungary kft. automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél kézhezvételétől való visszavonást.

7. Kapcsolat lehetőség a honlapon keresztül

Az mmb media Hungary kft. honlapja. olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolattartást vállalkozásunkkal, valamint közvetlen kommunikációt velünk, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolattartó űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az adatkezelőnek az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat tárolják az érintettnek történő feldolgozás vagy kapcsolatfelvétel céljából. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják.

8. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatalany személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók olyan jogszabályokban vagy rendeletekben adják meg, amelyekre az adatkezelő vonatkozik nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen blokkolódnak vagy törlődnek.

9. Az érintett jogai

 • a) A megerősítés joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az érintett az említett megerősítési jogot igénybe kívánja venni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó jogosult legyen arra, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen személyes adatairól, és ezen információk egy példányát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak az alábbi információkhoz:

  • a feldolgozás céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzetteket vagy a címzettek kategóriáit, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek címzettjeit;
  • ahol lehetséges, a tervezett időszak, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha nem lehetséges, az adott időszak meghatározására használt kritériumok;
  • az adatkezelőtől a személyes adatok kijavítását vagy törlését, illetve az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását vagy az ilyen feldolgozás ellen kifogást emelő jog meglétét;
  • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga;
  • amennyiben a személyes adatokat nem gyűjtik az érintettről, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információ;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalábbis ezekben az esetekben érdemi információ az érintett logikáról, valamint a jelentősége és várható következményei. ilyen adatfeldolgozás az érintett számára.

  Továbbá az érintettnek joga van arra, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett az ilyen hozzáférési jogot kívánja igénybe venni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítés joga

  Minden adatalany az európai jogalkotó által biztosított jogot, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül szerezze be az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás célját, az érintett jogosult arra, hogy hiányos személyes adatokat töltsön be, beleértve a kiegészítő nyilatkozatot is.

  Ha az érintett jogorvoslati jogot kíván gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törlés joga (az elfelejtett jog)

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül törli az őt érintő személyes adatokat, és az adatkezelő köteles a személyes adatok törlését indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll: mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célok tekintetében.
  • Az adatalany visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti adatfeldolgozást, és az adatfeldolgozásnak nincsenek kényszerítő indokai, vagy az adatalany kifogásolja a feldolgozást a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint.
  • A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
  • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettség betartása érdekében, amelyre az adatkezelő vonatkozik.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték össze.

  Ha a fent említett okok valamelyike ​​érvényes, és az érintett kívánja az mmb media Hungary kft. által tárolt személyes adatok törlését. , bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. Az mmb media Hungary kft. alkalmazottja. haladéktalanul gondoskodnak arról, hogy a törlési kérelmet azonnal betartsák.

  Amennyiben az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozza, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles a személyes adatok törlésére, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a másikat. az adatkezelők, akik az érintett által az adatkezelők által kért személyes adatokat törlik az ilyen személyes adatok bármely linkjére vagy másolatára vagy másolására, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. Az mmb media Hungary kft. alkalmazottai. egyedi esetekben gondoskodik a szükséges intézkedésekről.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó az adatkezelőtől megszüntesse a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényes: \ t

  • A személyes adatok pontosságát az érintett vitatja egy ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyette a használatuk korlátozását teszi lehetővé.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek azokat a jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez kell megkövetelnie.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg meg nem állapítják, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják-e az érintett jogait.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja az mmb media Hungary kft. által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását. , bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. Az mmb media Hungary kft. alkalmazottja. gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatátvitel joga

  Minden adatalanynak joga van az európai jogalkotó által biztosított, az általa kezelt személyes adatok fogadására, amelyet az adatkezelőnek strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában kaptak.Jogosult, hogy ezeket az adatokat akadálytalanul továbbítsa egy másik adatkezelőnek azon adatkezelőtől, amelyre a személyes adatokat szolgáltatták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés, és a feldolgozás automatizált módon történik, mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges a közérdekű feladat elvégzéséhez vagy az adatkezelőhöz rendelt hatósági hatáskör gyakorlásához.

  Továbbá az adatátvitelhez való jogának gyakorlása során a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése értelmében az érintettnek joga van arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és ha ezt nem teszik meg, hátrányosan befolyásolja mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet az mmb media Hungary kft. bármely alkalmazottjával.

 • g) tiltakozás joga

  Minden adatalany jogosult arra, hogy az európai jogalkotó által az adott helyzetre vonatkozó okokból bármikor kifogást emeljen az őt érintő személyes adatok feldolgozására, amely az e) vagy f) ponton alapul. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése. Ez vonatkozik az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilozásra is.

  Az mmb media Hungary kft. a kifogás esetén már nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyíthatunk olyan kényszerítő, törvényes indokokat a feldolgozásra, amely felülírja az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, illetve a jogi követelések megállapítását, gyakorlását vagy védelmét.

  Ha a mmb media Hungary kft. személyes adatokat közvetlen marketing célból dolgoz fel, az érintettnek jogában áll bármikor kifogást emelni az őt érintő személyes adatok feldolgozására. Ez a profilozásra vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adat objektum az mmb media Hungary kft. -re vonatkozik. a közvetlen marketing célú feldolgozásra, az mmb media Hungary kft. ezekre a célokra már nem kezeli a személyes adatokat.

  Ezen túlmenően az érintett jogosult saját helyzetéhez kapcsolódó okokból kifogást emelni az mmb media Hungary kft. által az őt érintő személyes adatok feldolgozásával szemben. tudományos vagy történelmi kutatási célokra, vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően, kivéve, ha a feldolgozás a közérdek érdekében végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A kifogásolási jog gyakorlásához az érintett kapcsolatba léphet az mmb media Hungary kft. bármely alkalmazottjával. . Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ingyenes, és a 2002/58 / EK irányelv ellenére az automatizált eszközökkel szembeni kifogásolási jogát technikai előírások alkalmazásával használja fel.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó által biztosított jog ne legyen kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló határozat, ideértve a profilalkotást is, amely joghatásokat ró rá, vagy hasonlóan jelentősen befolyásolja őt, amennyiben a határozat (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezett az uniós vagy tagállami jog alapján, amelyre az adatkezelő vonatkozik, és amely szintén meghatározza az adatkezelőt. az adatalany jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedések meghozatala, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulása.

  Ha a határozat (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett beleegyezésén alapul, az mmb media Hungary kft. megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmére, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozáshoz való jogára, álláspontjának kifejtésére és a határozat vitatására.

  Ha az érintett az automatizált egyéni döntéshozatali jogokat kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet az mmb media Hungary kft. bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó bármikor visszavonja beleegyezését személyes adatainak feldolgozására.

  Ha az érintett a beleegyezés visszavonásának jogát kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet az mmb media Hungary kft. bármely alkalmazottjával.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (anonimizációs funkcióval)

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőt (anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemző szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatói viselkedéséről szóló adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között összegyűjti azokat az adatokat, amelyekről egy személy érkezett (az ún. Referrer), melyik aloldalakat látogatták meg, vagy milyen gyakran és milyen időtartamra nézett egy aloldal. A webes elemzést főleg webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics összetevője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A webanalitika a Google Analytics segítségével a vezérlő az „_gat. _anonymizeIp”. Ezzel az alkalmazással az adatalany internetes kapcsolatának IP-címe megszűnik a Google által, és névtelenné válik, amikor az Európai Unió valamely tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államának webhelyeire jutunk.

A Google Analytics összetevő célja a forgalom elemzése a weboldalunkon. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat felhasználja többek között weboldalunk használatának értékelésére és online jelentések készítésére, amelyek bemutatják a webhelyeink tevékenységeit, és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak az internetes oldalunk használatához.

A Google Analytics cookie-t helyez az adatalany informatikai rendszerébe. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi honlapunk használatának elemzését. Ennek az internetes oldalnak az egyes oldalainak egyikének hívása, amelyet a vezérlő működtet, és amelybe egy Google Analytics-összetevőt integráltak, az adatalany informatikai rendszerének böngészője automatikusan az adatokat továbbítja az Google Analytics összetevő az online hirdetés és a jutalékok elszámolása céljából a Google számára. Ennek a technikai eljárásnak a során a Google a személyes adatokat megismeri, például az érintett IP-címét, amely többek között a látogatók és a kattintások eredetének megértésére szolgál, és ezután jutalékrendezéseket hoz létre.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, az a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az érintett által a webhelyünk látogatásainak gyakorisága. Az internetes oldalunk minden látogatásával az ilyen személyes adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik felek részére továbbíthatja.

Az érintett, mint fentebb említettük, bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a felhasznált webböngésző megfelelő kiigazításával, és így véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az internetböngésző ilyen módosítása megakadályozná, hogy a Google Analytics cookie-t állítson fel az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők egy webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által generált adatgyűjtéssel, amely a webhely használatához kapcsolódik, valamint az adatok Google általi feldolgozásához és az ilyen adatok kizárásának lehetőségéhez. . Ebből a célból az érintettnek a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt kell letöltenie a böngésző bővítményét, és telepítenie kell azt. Ez a böngésző-kiegészítő egy JavaScript-en keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásaira vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics-be. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany információs rendszerét később töröljük, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét az érintett vagy bármely más személy eltávolította, aki a hatáskörüknek tulajdonítható, vagy le van tiltva, lehetséges a böngésző bővítmények újratelepítése vagy újraaktiválása.

A Google további adatait és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseket a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen lehet letölteni. html. A Google Analytics a következő linken található meg: https://www.google.com/analytics/.

11. A feldolgozás jogalapja

Művészet.6 (1) világít. a GDPR a feldolgozási műveletek jogi alapja, amelyhez egy adott feldolgozási célhoz hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az érintett az érintett, mint például, amikor a feldolgozási műveletek az áruk szállításához vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához szükségesek, a feldolgozás a következő: a 6. cikk (1) bekezdése alapján. b GDPR.Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. A cégünk jogi kötelezettséggel rendelkezik, amellyel a személyes adatok feldolgozására van szükség, mint például az adózási kötelezettségek teljesítése, a feldolgozás a 7. cikk alapján történik. 6 (1) világít. c GDPR.
Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges. Ez lenne a helyzet, például ha a látogató sérült meg cégünknél, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat át kell adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a feldolgozás az Art. 6 (1) világít. d GDPR.
Végezetül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének alapjául szolgálhatnak. f GDPR.Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre használják, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érdekében szükséges, kivéve, ha az érdekek felülbírálják az érdekeket az adatalany alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat az európai jogalkotó kifejezetten említette. Úgy ítélte meg, hogy jogos érdeke feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (47. preambulumbekezdés, GDPR 47. preambulumbekezdés).

12. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. A GDPR jogos érdeke, hogy üzleti tevékenységünket minden munkatársunk és részvényeseink jóléte érdekében végezzük.

13. A személyes adatok tárolásának ideje

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározására használt kritériumok a törvényes megőrzési időszak. Az említett időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megindításához.

14. Személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok elmaradásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok nyújtását részben törvény írja elő (pl. Adózási szabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információkból) is származhat.

Néha szükség lehet arra, hogy olyan szerződést kössenek, amelyet az érintett személyes adatokkal lát el, amelyet később feldolgoznunk kell. Az adatalany például köteles személyes adatokat adni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok be nem nyújtása azt eredményezné, hogy az adatalanymal kötött szerződést nem lehetett megkötni.

Mielőtt a személyes adatokat az érintett nyújtja, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie bármely alkalmazottal. A munkavállaló tisztázza az adatalany számára, hogy a személyes adatok nyújtását törvény vagy szerződés írja-e elő, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, függetlenül attól, hogy van-e kötelessége a személyes adatok nyújtására és a személyes adatszolgáltatás elmaradása következményeire adat.

15. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi irányelvet a német Adatvédelmi Szövetség Adatvédelmi Szabályozója hozta létre, amelyet a WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln adatvédelmi ügyvédjeivel együttműködésben fejlesztettek ki .